La moment toate drumurile naționale și regionale sunt practicabile. În ultimele 24 de ore pentru curățarea drumurilor de zăpadă şi împrăștierea materialului antiderapant Administrația de Stat a Drumurilor a antrenat 22 de unități de tehnică și 58 de persoane. Pe trasee au fost împrăștiate 169 de tone de material antiderapant.

Totodată, Î.S „Administrația de Stat a Drumurilor” recomandă participanților la trafic să se conformeze prevederilor Regulamentului Circulației Rutiere în vigoare, în special celor ce țin de dotarea automobilelor și conducerea acestora pe timp de iarnă.