Indemnizația unică la nașterea copilului ar putea fi majorată cu 345 de lei, de la 5300 la 5645 lei. Un proiect de hotărâre în acest sens, a fost propus de ministerul Muncii spre consultări publice.

Potrivit documentului, pentru plata indemnizației unice la nașterea copilului în cuantum de 5645 lei, în Legea bugetului de stat pentru anul 2018 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 198,2 mln. lei.

Proiectul mai specifică că în acest an de indemnizația unică la nașterea copilului vor beneficia circa 35 mii de familii.

Necesitatea promovării unei politici ample de susținere a familiilor cu copii este prevăzută în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 și Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 (aprobată prin Hotrîrea Guvernului nr. 434 din 10 iunie 2014), care prevăd dezvoltarea politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii și asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea și educația copiilor în mediul familial”, se spune că au stat la baza elaborării acestui proiect de lege.