Primarul general interimar al Chişinăului, Silvia Radu, convoacă, pentru ziua de luni, 22 ianuarie 2018, ora 8.30, şedinţa operativă a serviciilor municipale, în Sala Rotundă a Primăriei. Ordinea de zi a şedinţei din 22 ianuarie 2018:

1. Prezentarea raportului cu privire la situaţia excepţională, pe perioada 17 – 19 ianuarie 2018.

  • Raportor: Oleg Caraman, responsabil pentru organizarea activităţii şi gestiunea punctului de dirijare în situaţii excepţionale în format restrâns

2. Trecerea în revistă a Procesului – verbal al şedinţei operative din 15.01.2018;

  • Raportor: Silvia Radu, Primar general interimar al municipiului Chişinău

3. Menţinerea ordinii publice;

  • Raportor: Silviu Muşuc, Şef-adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

4. Situaţia epidemiologică din municipiul Chişinău; Raportor: Mihai Moldovanu, Şef al Direcţiei sănătăţii

5. Situaţia privind locuinţele sociale:

  • Raportor: Petru Gontea, Şef-adjunct al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

6. Diverse.