Modalitatea de testarea cu poligraful ar putea fi modificată în perioada următoare și asta după ce au fost identificate mai multe carențe. Pentru înlăturarea acestora, în următoarea perioada va fi creat un grup de lucru pentru evaluarea cadrului legal existent și elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a acestuia.

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului a organizat, astăzi, audierea autorităților responsabile de testarea la poligraf.

Autoritățile responsabile de aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat au fost audiate, în cadrul ședinței de astăzi, a Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică.

Potrivit președintelui Comisiei de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului, Tudor Gabur aceasta este un organ colegial, constituit pe un termen nelimitat, pentru coordonarea activităţii poligrafologilor şi asigurarea procesului de efectuare a testărilor cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligraf).

„În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrați și activează trei poligrafologi în cadrul autorităţilor cu drept de iniţiere a testării. Doi în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie și unul în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Pe parcursul anului trecut au fost efectuate 148 de teste. 55 dintre acestea au avut rezultat negativ, alte 41 – rezultat pozitiv. În urma efectuării testării cu utilizarea detectorului comportamentului simulat 26 de persoane nu au fost angajate în funcție”, a precizat raportorul.