Primarul general interimar al Chişinăului, Silvia Radu, convoacă, pentru ziua de luni, 29 ianuarie 2018, ora 8.30, şedinţa operativă a serviciilor municipale, în Sala Rotundă a Primăriei. Ordinea de zi a şedinţei din 22 ianuarie 2018:

1. Trecerea în revistă a Procesului – verbal al şedinţei operative din 22.01.2018;

Raportor: Silvia Radu, Primar general interimar al municipiului Chişinău

2. Iniţierea procesului de reorganizare instituţională.

Raportor: Silvia Radu, Primar general interimar al municipiului Chişinău

Roman Vitiuc, şef al Direcţiei audit intern

3. Prezentarea proiectului privind deschiderea de noi pieţe agroalimentare în municipiul Chişinău.

Raportor: Marcel Zambiţchi, Şef interimar al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

4. Menţinerea ordinii publice;

Raportor: Silviu Muşuc, Şef-adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

5. Situaţia epidemiologică din municipiul Chişinău;

Raportor: Mihai Moldovanu, Şef al Direcţiei sănătăţii

6. Diverse.