După ce CNA a reținut mai mulți angajați din domeniul ocrotirii sănătății, care sunt bănuiți de corupere și abuz de serviciu, Ministerul Sănătății a emis un comunicat de presă în care îndeamnă populația să semnaleze neregulile depistate.

Dacă observă abateri de la norme și le sunt prescrise medicamente pe altfel de formulare, decât cele aprobate de Minister, dar și alte nereguli de prescriere, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la 022-72-10-10.

De reținut:

1. Lucrătorul medical şi farmacistul au obligaţia să evite implicarea în acte de corupţie sau mituire. Aceştia nu vor emite certificate sau alte documente medicale care să aducă lor personal sau pacientului un avantaj material nejustificat sau ilicit.

2. Este interzisă înţelegerea dintre doi sau mai mulţi lucrători medicali, dintre lucrătorii medicali şi farmacişti sau dintre lucrătorii medicali sau farmacişti şi personalul auxiliar, angajat în unitatea medicală sau farmaceutică, în vederea obţinerii unor avantaje materiale. Lucrătorului medical i se interzice prescrierea medicamentelor în favoarea unor companii farmaceutice, în scopul obţinerii unor profituri personale sau instituţionale, precum şi prepararea, eliberarea, distribuirea şi comercializarea produselor farmaceutice şi parafarmaceutice.

3. Lucrătorul medical şi farmacistul nu pot, sub niciun motiv, să condiţioneze diagnosticarea şi tratamentul pacientului, solicitînd de la acesta, de la tutore sau rudele sale bani, cadouri, servicii şi alte avantaje.

4. Medicamentele se prescriu exclusiv sub formă de Denumire Comună Internaţională (DCI) conform indicaţiilor medicale de către medicii instituţiilor medico-sanitare, indiferent de subordonare şi forma de proprietate în baza căreia ele activează, pacienţilor pentru tratament ambulatoriu, pe formulare de reţete, aprobate de către Ministerul Sănătăţii, cu ştampila de antet a instituţiei medico-sanitare, îndeplinind toate compartimentele reţetei şi confirmînd înscrierile prin aplicarea semnăturii şi parafei personale a medicului, excepție fac medicamentele combinate (conțin trei și mai multe substanțe active) care se prescriu în denumiri comerciale (DC).

5. La recepţionarea reţetei farmacistul este obligat să informeze solicitantul despre prezenţa în farmacie a medicamentelor cu Denumiri Comerciale care corespund Denumirii Comune Internaţionale prescrise, precum şi să enunţe preţul cu amănuntul al acestor medicamente, începînd de la cel mai mic preţ.

6. Reţetele ce nu corespund regulilor de prescriere sau conţin incompatibilităţi se consideră nevalabile. Aceste reţete se anulează, aplicînd ştampila specială „Reţetă nevalabilă” şi se reţin în farmacie. Reţetele anulate se înregistrează în Registrul reţetelor nevalabile (anexă la Regulile de eliberare a medicamentelor din farmacii) cu informarea periodică (lunară, trimestrială) a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare în scopul de a lua măsuri concrete pentru excluderea erorilor sau inexactităţilor.

7. Eliberarea de către farmacist a medicamentelor prescrise cu erori, ce nu pot fi corectate conform prevederilor în vigoare, este interzisă. În cazurile în care erorile depistate în reţetă sunt nesemnificative, ele pot fi corectate de farmacist după contactarea telefonică a medicului ce a prescris reţeta, iar unele inexactităţi neînsemnate pot fi concretizate prin comunicarea cu pacientul. După aceasta medicamentul poate fi eliberat.