Tot mai puține persoane din Republica Moldova optează pentru telefonia fixă. Potrivit datelor statistice oferite de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronce și Tehnologia Informației (ANRCETI), în 2017 numărul total de abonați s-a micșorat, în comparație cu anul 2016, cu circa 27,4 mii și a însumat 1 mln. 143,8 mii.

Datele statistice mai arată că a scăzut și volumul total al traficului cu 236,1 mln. minute, iar volumul total al vânzărilor serviciilor respective s-a diminuat cu 180,6 mil. lei.

Potrivit datelor prezentate ANRCETI de cei 20 de furnizori activi de servicii de telefonie fixă, diminuarea numărului de abonați a fost determinată de micșorarea bazelor de abonați ai S.A. „Moldtelecom” cu mai bine de 25,5 mii și ai furnizorilor alternativi de telefonie fixă – cu 1,9 mii.

Micşorarea volumului traficului de voce în reţelele de telefonie fixă a fost cauzată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Astfel, traficul către alte reţele fixe a scăzut – cu 12,9%, traficul către reţelele internaţionale – cu 28,6%, traficul către reţelele mobile – cu 13,3% și traficul de interconectare – cu 7,9%.

În ultimii zece ani, valoarea pieței serviciilor de telefonie fixă a scăzut de mai bine de trei ori. Această scădere majoră a fost cauzată de schimbarea preferințelor de consum ale populației de la telefonia fixă la telefonia mobilă și la rețeaua Internet care oferă soluții alternative mai atractive de comunicare.