Liberarea provizorie sub control judiciar ar putea fi aplicată de către judecătorul de instrucţie sau de către instanţă pe o perioadă de cel mult 60 de zile. Deputații au examinat și aprobat, în prima lectură, modificări și completări ale Codului de procedură penală al Republicii Moldova.

Potrivit modificărilor propuse, măsura liberării provizorii sub control judiciar poate fi dispusă pe un termen de cel mult 12 luni cumulative învinuitului, inculpatului de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 12 ani. Totodată, măsura poate fi de 24 de luni cumulative învinuitului, inculpatului de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani.

Totodată, se prevede ca controlul judiciar privind necesitatea de menţinere a măsurii liberării provizorii să se realizeze periodic, dar nu mai rar decât o dată la 60 de zile, de către judecător. Dacă temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau au apărut temeiuri noi care să justifice menţinerea acesteia, liberarea provizorie sub control judiciar se poate extinde.

Organul de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte învinuitul, inculpatul liberat provizoriu verifică periodic respectarea obligaţiilor de către acesta, iar în cazul în care constată încălcări sesizează imediat judecătorul.

Alte completări vizează necesitatea de menţinere a măsurii liberării provizorii pe cauţiune care urmează a fi verificată periodic, dar nu mai rar decât o dată la 60 de zile, de către judecătorul care a dispus măsura.

De asemenea, se propune ca măsura liberării provizorii pe cauţiune să poată fi dispusă pe un termen de cel mult 12 luni cumulative învinuitului, inculpatului de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 12 ani, respectiv 24 de luni cumulative pentru persoana care este învinuită, inculpată de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani.

Proiectul a fost elaborat în vederea executării Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 17 din 19 mai 2016 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi. Acesta urmează a fi votat în lectură finală de către deputați.