Cei care vor dori să vândă sau să procure un imobil ar putea fi scutiți de necesitatea prezentării unui document de la FISC, care certifică lipsa sau existența restanțelor față de buget aferente bunurilor respective.

Deputații din Grupul PPEM și vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, argumentează necesitatea abrogării acestei prevederi, întrucât aceasta nu este relevantă în procesul de autentificare a tranzacției, iar notarul nu este în drept să refuze înregistrarea acesteia, inclusiv în situația în care vânzătorul are restanțe la buget privind imobilul înstrăinat.

În opinia autorilor, obligativitatea acestui certificat îngreunează procedura de înstrăinare și înregistrare a bunurilor imobile.

„În Republica Moldova există peste 400.000 de persoane care cumpără sau vând imobile anual. Noi considerăm că această procedură trebuie simplificată, astfel încât persoanele interesate de procurarea unui imobil să poată intra în posesia acestuia în timp util și cu costuri procedurale cât mai mici”, a declarat Valeriu Ghilețchi, inițiatorul proiectului de lege.

Inițiativa a fost deja avizată pozitiv în trei comisii parlamentare, urmând să fie introdusă pe ordinea de zi a Parlamentului și votată de deputați.