Parlamentul a aprobat în primă lectură un proiect de lege privind regulile de conduită a spectatorilor în cadrul desfășurării competițiilor sportive oficiale.

Potrivit autorilor, în prezent nu există cadru juridic naţional, care ar determina regulile de conduită a spectatorilor în cadrul competiţiilor sportive oficiale. Proiectul va reglementa, în premieră, drepturile şi obligaţiile spectatorilor, interdicţiile acestora, precum și mijloacele de sprijin permise la competiţiile sportive oficiale.

Printre drepturile spectatorilor sunt incluse respectarea şi protecţia demnităţii personale din partea organizatorilor şi participanţilor la competiţiile sportive oficiale, recepţionarea la timp a informaţiilor necesare şi veridice privind modul de aflare în locurile de desfăşurare a competiţiilor sportive, accesul la asistenţa medicală, utilizarea tuturor serviciilor oferite în locurile de desfăşurare a competiţiilor sportive, ocuparea unui loc individual în tribună indicat în biletul de intrare etc.

Totodată, spectatorii, în cadrul desfăşurării competiţiilor sportive oficiale sunt obligaţi să prezinte controlorilor biletul de acces la intrare, să treacă controlul corporal şi să ofere bunurile personale pentru control la trecere, să transmită în camera de păstrare obiectele voluminoase, în timpul aflării în locul de desfăşurare a competiţiei sportive oficiale să menţină ordinea publică, să manifeste un comportament respectuos faţă de alţi spectatori, organizatori şi participanţi la competiţiile sportive oficiale etc.

În prezentarea proiectului, autorii au menționat că în viitorul apropiat vor fi propuse modificări ale legislației privind contravențiile pentru asemenea încălcări. Proiectul urmează a fi votat în lectură finală.