65 de şomeri au fost instruiți la locul de muncă, dintre care 26 în funcția de bucătar şi 39 de cusător. Ulterior, 61 dintre ei au fost plasați în câmpul muncii. Acestea sunt rezultatele Programului pilot de formare profesională la locul de muncă a şomerilor.

Programul pilot de instruire la locul de muncă este adresat șomerilor necalificați, în special tinerilor, cu accent pe cei dezavantajați și are drept scop reintegrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în șomaj, sporirea angajării acestora, corelarea necesităților pieții muncii cu oferta forței de muncă, cât și crearea locurilor de muncă decente.

În scopul implementării Programului pilot au fost selectate 7 agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Având la bază tendinţele înregistrate cu privire la oferta şi deficitul angajatorilor de forţă de muncă în ultimii 5 ani, s-au selectat pentru procesul de pilotare două profesii, şi anume: cusător şi bucătar.

„Peste un sfert din tinerii din Moldova, conform unui studiu al OIM, nu sunt angajați și nu urmează nicio o formă de învățămînt, iată de ce, aceștia își pot pierde ușor capitalul uman acumulat în timpul școlii cu consecințe negative cât pentru ei, cât și pentru societate. Această măsură vine ca o soluție care permite integrarea acestora pe piața muncii”, a declarat coordonatorul proiectului „Promovarea ocupării tinerilor” OIM, Violeta Vrabie.

Programul de formare profesională a fost realizat de către școală și angajator, conform standardelor ocupaționale, cuprinzând 10-15% teorie și 85-90% activitate practică. În finalul procesului de instruire, beneficiarii au primit un certificat de calificare și au fost angajați în cadrul agentului economic la care a fost instruiți.

Conform datelor ANOFM, în perioada ianuarie-martie 2018, au fost înregistrați circa 10456 șomeri, dintre care plasați în câmpul muncii 3515 persoane.