18 proiecte ale moldovenilor stabiliți vor fi finanțate în cadrul programului de granturi – Diaspora Engagement Hub. Proiectele câștigătoare vor primi finanțări în sumă totală de peste 1,127 milioane de lei. În total, în concurs au fost depuse 26 dosare.

Comisia de evaluare și selectare a desemnat pentru finanțare proiecte pentru trei subprograme:

    • Parteneriate tematice regionale,
    • Abilitarea femeilor din diasporă,
    • Reîntoarcerea profesională a diasporei.

În cadrul subprogramului Parteneriate tematice regionale au fost selectate trei dosare, orientate spre crearea parteneriatelor dintre asociații, care vor fi finanțate cu câte 93986.5 lei fiecare.

De asemenea, cinci granturi a câte 93986.5 lei vor fi oferite pentru implementarea celor cinci proiecte câștigătoare în cadrul subprogramului Abilitarea femeilor din diasporă.

În vederea încurajării transferului de capital uman și de experiență profesională pentru dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova, profesioniștii din diasporă vor beneficia de zece granturi în sumă de 37594,6 mii lei fiecare, în cadrul subprogramului Reîntoarcerea profesională a diasporei.

Vedeți mai jos descrierea proiectelor:

ABILITAREA FEMEILOR DIN DIASPORĂ

1. Julieta Grădinaru, Elveția – „Crearea atelierului științific pentru elevi și studenți EUREKA”

Proiectul dat presupune crearea atelierului științific EUREKA în incinta Institutului de Fizică Aplicată, dotarea acestuia cu aparataj, materiale necesare și mod operatoriu pentru a efectua lucrări tematice, cât și lucrări practice de laborator.

2. Valentina Ceban, migrant revenit din Portugalia – „Event4U la el ACASĂ”

Misiunea acestui proiect este de a transforma orice idee într-un eveniment, orice eveniment obișnuit în unul profesionist, cu impact, de bună calitate și bun gust, și, de a mulțumi clienții prin serviciile oferite. Astfel, pentru îndeplinirea acestei misiuni, proiectul și-a propus să atingă câteva obiective cum sunt:

• trecerea de la proiect pilot, startup – la afacere sustenabilă;
• dezvoltarea și implementarea evenimentelor sociale, culturale în regiunile raionale și rurale din țară;
• păstrarea tuturor membrilor echipei în următorii 3 ani, și, angajarea mai multor persoane în momentul extinderii.

3. Daniela Papuc, Republica Moldova – Festival-concurs „Dor de Folk”

Scopul proiectului este de a reabilita și cristaliza genul de muzică folk din Republica Moldova, care după desfășurarea mai multor ediții, va forma și consolida noi generații de folkiști. Obiectivele proiectului sunt următoarele:

• motivarea și promovarea tinerilor, și în special a femeilor ce practică acest gen de muzică, atât din Republica Moldova, cât și din diasporă;
• crearea unui climat artistic de schimb de experiență între artiștii din țară și cei din diasporă, prin crearea unei platforme de comunicare artistică între reprezentanții aceluiași gen de muzică din diferite țări, cu deosebit accent pe participarea în cadrul evenimentului a femeilor din diasporă.

4. Tamara Cojocari, Republica Moldova – „Creșterea competitivității sectorului agricol prin implicarea femeilor”

Proiectul dat presupune dezvoltarea și implementarea tehnologiilor performante în domeniul agriculturii, care este principala sursă de venit din zona rurală a Republicii Moldova, care va permite în viitor să se obțină recolte stabile, cât și de a stopa procesul de degradare a solului.

5. Liliana Țurcanu, Italia – „Ecoul Neamului”

Proiectul dat urmărește promovarea culturii moldovenești, prin intermediul acomodării cu istoria și tradițiile moldovenești, acesta mai presupune organizarea și desfășurarea activităților (dezbateri, training-uri, etc.) pentru femeile – mame migrante sau reîntoarse în țară.

REÎNTOARCEREA PROFESIONALĂ A DIASPOREI

1. Lilian Negura, Canada – „Transfer de experiență canadiană de predare și cercetare a asistenței sociale”

Proiectul urmărește instruirea unui număr de 30 de cadre didactice și științifice din Republica Moldova cu privire la noile metode de predare și cercetare a asistenței sociale pentru ameliorarea capacității cercetătorilor moldoveni de a obține fonduri de cercetare pentru studiile în domeniul asistenței sociale, o mai buna integrare a componentei participative și de intervenție în cercetare și predare și o ameliorare a calității predării asistenței sociale.

2. Cezara Kolesnik, Belgia – „Claude Monet – sursele picturii moderne” – Școală de vară cu Cezara Kolesnik

Proiectul constă în organizarea Școlii de vară pentru copii și adulți desfășurată în două etape, la Chişinău şi la Corneşti, raionul Ungheni cu prezentarea operei marelui impresionist francez Claude Monet și care va finaliza cu o expoziție colectivă, vernisată în incinta Bibliotecii Naționale, unde vor fi selecționate cele mai reușite lucrări.

3. Liliana Surugiu, Canada – „Transfer tehnologic pentru realizarea unui model de turbina eoliană cu ax vertical pentru producere de energie electrică în Republica Moldova”

Proiectul are drept finalitate oferirea Universității Tehnice din Moldova a unui curs de lecții la tema: “Eoliene cu ax vertical de tip Darrieus si aplicațiile lor pentru producția de energie electrica”, bazat pe expertiza Companiei Canadiene IOPARA Inc. și care implică transferul tehnologic în domeniul turbinelor eoliene de tip ax vertical de la o companie de consulting din Canada către viitorii ingineri din Republica Moldova pentru a demonstra avantajele utilizării turbinelor eoliene cu ax vertical.

4. Ecaterina Baranov, Franța – „Lelița Franța Joacă Sârba Moldovenească”

Proiectul urmărește redescoperirea, conservarea și difuzarea unui segment din patrimoniul istoric, intelectual și cultural în dispariție al Republicii Moldova – muzica clasică de la începutul/jumătatea sec. XX cu organizarea a 4 concerte în mediul rural din Republica Moldova (s. Rădeni, raionul Călărași; satul Mirești, raionul Hâncești; satul Hrușova, raionul Criuleni; satul Brăviceni).

5. Teodor Ajder, Polonia – „Media-zine, de la teorie la practică”

Proiectul constă în prezentarea experienței de startup al unei reviste gen zine, politica editorială, căutarea de fonduri, investiții, generarea de concepte, idei și metodologii de scriere, paginarea, tipul de hârtie, dimensiunea artistică și creativă, proiectarea seturilor noi de caractere, precum și varii tehnici de producere poligrafică, de exemplu, coaserea paginilor în stil coptic și japonez, inclusiv producerea, cu costuri relativ mici a unui tiraj de zine (max 100 de ex.), lucrat manual.

6. Maria Dandes (Lupu), Canada – „Lectura – activitate familială”

Proiectul prevede crearea, în cadrul bibliotecilor țintă din localitățile: or. Cahul, s. Andrușul de Jos și s. Manta a activității „Ora Poveștilor” într-o formulă inovatoare care să transforme lectura într-o activitate familială – formă de educație și comunicare între părinte și copil, ai cărei beneficiari vor fi vizitatorii bibliotecilor, părinți si copii (vârsta intre 6 luni-13 ani).

7. Maxim Surdu, Danemarca – „4 Hands, back to origins”

Proiectul constă în împărtășirea cunoștințelor, abilităților și experienței profesionale în domeniul gastronomiei, tehnicilor inovative în bucătărie și metodelor deosebite de deservire a bucatelor în Republica Moldova în incinta restaurantului Bufnița Albă de la Castel MIMI prin alcătuirea unui meniu din 5 serviri focusat pe produse de sezon și locale, cu nuanțe moderne Nordic/Fusion și/sau franceze, dessert și Petit Four, de asemenea, instruirea a 10 persoane în cadrul unui master-class pentru echipa de bucătari locali.

8. Mariana Iurcu, migrant reîntors din Italia

Turismul Nostalgic prin „Comunitatea etnică și Migrația în timp și spațiu” Proiectul urmărește amenajarea unei săli expoziționale dotate cu echipament tehnic și informațional în cadrul Muzeului de Istorie si Etnografie din orașul Călărași, pentru derularea filmelor documentar-informaționale la tema migrației și comunităților etnice din țară, precum și afișarea exponatelor persoanelor migrante, mărturiilor acestora și informarea cu privire la patrimoniul istorico-cultural si a obiectivelor turistice.

9. Corneliu Tiulenev, Danemarca – „4 Hands, back to origins”

Proiectul prevede împărtășirea cunoștințelor, abilităților și experienței profesionale în domeniul degustării, prezentării și alegerii vinurilor în Republica Moldova prin: educarea somelierilor din Republica Moldova, în faza de devenire și în cea de perfecționare, întru racordarea la standardele Uniunii Europene în domeniul respectiv; dezvoltarea abilităților și cunoștințelor de promovare a produselor vinicole autohtone, incluse în produsele turistice create; promovarea vinurilor autohtone în afara țării, prin intermediul beneficiarului; realizarea unui curs de instruire despre cultura vinului și importanta acesteia.

10. Diana Ichim, Cehia – „Moldova – Pământul celor 100 de meșteri populari”

Proiectul constă în realizarea unui catalog a celor 100 de meșteri-artizani din Republica Moldova care ar reprezenta Moldova ca o destinație turistică particulară și distinctă de celelalte țări din regiune/vecinătate, prioritate fiind acordată meșterilor care sunt mai puțin cunoscuți și mai păstrează un anumit savoir-faire specific satului/ regiunii natale (arta meșteșugului), de asemenea, acordarea suportului acestor meșteri să-și formuleze în scris și prin imagine istoria lor personala legată de arta meșteșugului și indirect crearea primei cărți de vizită pentru acești meșteri-artizani.

PARTENERIATE TEMATICE REGIONALE

1. AO „Pro Cimișlia”, Republica Moldova; Casa Mare din Sacramento, SUA; grupul de inițiativă „Cimișlieni din Nordul Italiei”, Italia „Prin ochii lor”

Proiectul urmărește organizarea unui șir de activități pentru 35 vârstnici – rezidenții azilului de bătrâni și invalizi din or. Cimișlia, care ar contribui la îmbunătățirea condițiilor decente de trai, de creare a spiritului de sărbătoare și bună dispoziție în perioada sărbătorilor de Paști, sporind incluziunea socială a bătrânilor, nivelul de toleranță și empatie din partea comunității, precum și promovarea voluntariatului social.

2. AO „Speranța”, Republica Moldova; Asociația „Alianța pentru sprijinirea Basarabiei”, Franța; Asociația pentru Integrarea Migranților, Franța; Asociația ”Orfeu”, Grecia „Moștenire – punte între ieri și mâine”, ediția a 25-a (a. 2018)

Proiectul constă în desfășurarea Concursului „Moștenire – punte între ieri și mâine” pentru elevii claselor a IX-a – a XII-a din liceele din Republica Moldova și 5 licee partenere din România, cu expedierea lucrărilor de cercetare la teme propuse pentru trei secțiuni: Istoria Românilor, Istoria literaturii române, Diaspora, de asemenea, elaborarea și diseminarea unei culegeri jubiliare de lucrări cu cele mai bune câte 5 lucrări la fiecare secțiune.

3. A.O.ECOSCUT, Republica Moldova; Asociația DIALOG – Diaspora for Integration, Action and Leadership Open Group, Elveția; „Clubul Studenților Basarabeni și Bucovineni „Ștefan cel Mare și Sfânt”, România; Organizația Studenților Basarabeni București, România „ReDescoperă Lunca Prutului”

Proiectul prevede dezvoltarea turismului durabil în Regiunea de Dezvoltare Sud prin valorificarea potențialului natural și cultural al localităților din Lunca Prutului prin: crearea si promovarea traseul turistic „Lunca Prutului” și al ”Drumului lui Petru Rareș”, parte al acestei rute; crearea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii turistice pe traseul din Lunca Prutului; promovarea locurilor turistice naturale, antropice de utilitate publică/ advocacy printre autoritățile raionale privind necesitatea modernizării infrastructurii de utilitate publică, punctând potențialul lacului Beleu ca locație turistică; îmbunătățirea capacităților actorilor sociali importanți pentru gestionarea eficientă a patrimoniul turistic și promovarea lui.