Ministerul Apărării anunță că a iniţiat acţiunile de pregătire pentru implementarea procesului de schimbare a legitimaţiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou. Cu această ocazie, instituția a încheiat un contract cu Agenţia Servicii Publice privind confecţionarea legitimaţiilor de tip nou.

În acest sens, a fost constituită Comisia interdepartamentală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război, cu aprobarea componenţei şi cadrului normativ departamental, ce reglementează organizarea şi funcţionarea acesteia, precum şi a instrucţiunilor ce stabilesc mecanismul de eliberare, înmânare, retragere, evidenţă şi păstrare a legitimaţiilor de veteran de război.

Comisia, care şi-a început activitatea la 1 aprilie curent, urmează să evalueze numărul real de veterani de război, iar până la data de 31 decembrie 2020 să finalizeze procesul de substituire a legitimaţiilor.

Vladimir Iliev a menţionat că în anul 2018, vor fi confecţionate 15.000 de legitimaţii de tip nou, procesul fiind realizat pe etape. Astfel, până la data de 1 mai vor fi tipărite 300 de bucăţi, până la finele trimestrului II – 4 900 de bucăţi, până la finele trimestrului III – 4 900 de bucăţi. Alte 4 900 de legitimaţii vor fi confecţionate până la sfârşitul trimestrului IV (cel târziu până la data de 20 decembrie).

De menţionat că decizia cu privire la legitimațiile veteranilor de război a fost aprobată la şedinţa Cabinetului de miniştri din data de 22 februarie 2018.