Comisia Electorală Centrală a constituit consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale, pentru alegerile locale noi, din comunele Leușeni și Nemțeni, raionul Hîncești, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, comuna Volovița, raionul Soroca și comuna Pîrlița, raionul Ungheni. O decizie în acest sens a fost luată în cadrul ședinței din 10 aprilie 2018.

Conform Codului electoral, în decurs de trei zile, consiliile de circumscripție urmează să-şi aleagă din rândul membrilor lor, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul. La desemnarea acestor persoane se recomandă respectarea echilibrului de gen.

Totodată, consiliile urmează să facă publică informaţia privind locul (biroul), data şi ora primirii documentelor pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de primar, cu 24 de ore până la începerea recepționării documentelor de la candidații electorali.

În ședința din 10 aprilie au fost acreditați și 75 de observatori naționali din partea Asociației Obștești „Promo-LEX”. Aceștia vor avea misiunea de monitorizare a alegerilor locale noi, ce se vor desfășura pe data de 20 mai, 2018.