Ministerul Economiei a lansat un concurs prin care caută o companie care să se ocupe de elaborarea, implementarea și promovarea internațională a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova. Pentru a participa doritorii trebuie să achite o taxă de 10 mii de euro, nerambursabilă, fără a cunoaște care sunt beneficiile în cazul în care sunt desemnați câștigători.

Doritorii de a participa la concurs trebuie să achite o taxă de 10 mii de euro, nerambursabilă, iar după achitarea acestei taxe, ministerul va oferi ulterior documentația de aplicare la concurs. Pachet care conține toate informațiile relevante privind procedura de desfășurare a concursului, modul de depunere a ofertelor, cerințele față de oferte, criteriile de eligibilitate și evaluare și alte informații relevante concursului.

De asemenea, oferta propusă de potențialii participanți la concurs trebuie să fie însoțită de o garanție bancara în valoare de 100 000 (una sută mii) EUR, sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM.

Ministerul precizează că, documentația pentru concurs poate fi ridicată de la sediul ministerului sau expediată prin poșta rapidă, cu toate acestea, nici o răspundere nu poate fi acceptată pentru pierdere sau livrare cu întârziere. De asemenea, la solicitare, setul de acte poate fi trimis în format electronic.

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, pot fi expediate prin poștă sau se înmânează persoanei împuternicite de Comisie, în plic sigilat, la care se anexează documentele care certifică plata taxei de participare la concurs și a garanției pentru ofertă. Termenul de valabilitate a ofertei – 200 zile calendaristice de la termenul-limită de prezentare a ofertei.

Redacția TV8 a încercat să afle care este suma contractului și de ce companiile ar fi interesate să participe la acest concurs, dat fiind și taxa de 10 mii de euro care se achită și care este nerambursabilă, însă persoana responsabilă de concurs, Dorina Margine, nu a putut să ne explice. Potrivit ei, Guvernul nu va suporta cheltuieli la semnarea contractului, însă nu ne poate dezvălui care sunt beneficiile pentru potențialii participanți deoarece nu a citit contractul. Potrivit ei, mai multe detalii sunt în documentația pe care o vor primi ofertanții, informații pe care nu ni le poate spune.

Amintim că, potrivit Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, pentru a obține cetățenia R Moldova doritorul trebuie să contribuie la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă cu o sută mii de euro (nerambursabili), iar valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare (imobiliar sau finanțe publice) constituie echivalentul a 250 mii de euro.