1,138 milioane de lei pentru mai mult de 100 de ore de ședință - atât i-a costat pe chișinăuieni activitatea aleșilor municipali în 2017, relevă raportul „Consiliul Municipal Chișinău în cifre și litere” realizat de PRIMĂRIAMEA. Raportul reprezintă o analiză a activității Consiliului Municipal Chișinău și a aleșilor locali în anul 2017 și include date privind participarea consilierilor la ședințe, modalitatea de pregătire și desfășurare a acestora, numărul de subiecte examinate, proiecte de decizii prezentate de consilieri în timpul ședințelor și alte informații relevante despre activitatea consilierilor municipali.

Astfel, potrivit raportului în anul 2017, prezența medie la cele 30 de zile de ședință a fost de 80,85%. Fracțiunea care a înregistrat cea mai mare prezență în timpul ședințelor CMC a fost PSRM. La 6 din cele 30 de zile de ședință fracțiunea s-a prezentat în componență deplină. Fracțiunea cu cea mai mică prezență înregistrată a fost PN, la 7 din cele 30 de întruniri fiind prezent doar unul din cei 3 reprezentanți ai fracțiunii, iar în 2 cazuri – niciunul.

În top-ul prezenței individuale a consilierilor la ședințele CMC care s-au desfășurat pe parcursul anului 2017 se regăsesc 11 reprezentanți ai fracțiunii PSRM și câte un reprezentant al PCRM și PLDM.

Printre consilierii care au fost prezenți la cele mai puține ședințe CMC în anul 2017 sunt reprezentanții PSRM, PPEM și PL.

În baza monitorizărilor ședințelor și activității consilierilor, PRIMĂRIAMEA a identificat mai multe practici care contravin principiilor de transparență și bună guvernare:

– nu există informații oficiale publice suficiente și ușor accesibile despre consilierii municipali;
– mecanismul actual de prezentare a informațiilor privind inițiativele din Consiliul municipal nu încurajează participarea cetățenilor la procesele decizionale;
– pregătirea materialelor pentru ședințe este deficitară;
– procedura de vot este anevoioasă, iar numărarea voturilor – imprecisă;
– consilierii au restanțe la capitolul disciplină.

Mai mult, consilierii municipali sunt reticenți în a furniza informații privind activitatea lor. O singură fracțiune își prezintă public raportul anual de activitate.