Primarul general interimar al Chişinăului, Silvia Radu, convoacă, pentru ziua de marţi, 17 aprilie 2018, ora 8.30, şedinţa operativă a serviciilor municipale, în Sala Rotundă a Primăriei. Ordinea de zi a şedinţei din 17 aprilie 2018:

1. Prezentarea raportului cu privire la reparaţiile curente a străzilor din municipiul Chişinău.
Raportor: Vitalie Butucel, Şef al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie

2. Prezentarea informaţiei privind aplicarea marcajului rutier în oraşul Chişinău.
Raportor: Adrian Boldurescu, Şef interimar al ÎM Regia „Exdrupo”

3. Menţinerea ordinii publice;
Raportor: Silviu Muşuc, Şef-adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

4. Situaţia epidemiologică din municipiul Chişinău;
Raportor: Irina Banova, Şef-adjunct al Direcţiei generale asistenţă socială

5. Trecerea în revistă a Procesului – verbal al şedinţei operative din 02.04.2018;
Raportor: Silvia Radu, Primar general interimar al municipiului Chişinău

6. Diverse.