Miercuri, 2 mai, este ultima zi de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice. Sunt obligate să depună declarația de venit persoanele fizice care au obținut un venit impozabil din alte surse decât salariul, cu excepţia cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90 (reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului) care depăşeşte suma scutirii personale de 10 620 lei pe an.

Obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 31 140 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă. Au venituri impozabile atât sub formă de salariu, cât şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 31 140 lei pe an.

Nu sunt supuse declarării veniturile obținute pe parcursul anului 2017 din care s-a efectuat reținerea finală (dividende, royalty, câștigurile de la jocurile de noroc etc.).

Menționăm că, pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2017, se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal, în mărime de:

– 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 31 140 lei;

– 18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 31 140 lei.

La calcularea obligației fiscale pentru anul 2017, contribuabilii persoane fizice cetățeni beneficiază de scutirile prevăzute de Codul fiscal. Suma scutirii personale pentru anul 2017 constituie 10 620 lei. Este de menționat, că persoanele aflate în relații de căsătorie sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soție/soț în aceiași mărime.

Contribuabilii care nu vor depune Declarațiile pe venit până la termenul-limită stabilit de Codul fiscal riscă să li se aplice amenzi de 1 000 de lei, pentru fiecare dare de seamă neprezentată și câte 200 de lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv.

Regimul de lucru al Serviciului Fiscal pentru ziua de 2 mai 2018 se prelungește cu două ore: de la ora 8:00 până la 17:00.