Agenții economici autorizați pentru comercializarea automobilelor își vor putea echipa mașinile cu plăci de înmatriculare cu inscripția „PROBE”. Acest lucru este valabil din 1 martie curent, iar Agenția Serviciilor Publice a eliberat deja 38 de astfel de plăcuțe.

Cererile de solicitare a plăcilor cu indicativul „PROBE” pot fi depuse la sediul Direcției identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport situat în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28.

Certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe este valabil timp de un an de la data eliberării și doar pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul expirării termenului de valabilitate al documentului, solicitantul este obligat să restituie autorității emitente plăcile de înmatriculare.

Foto: asp.gov.md

Foto: asp.gov.md

Foto: asp.gov.md

Foto: asp.gov.md