Un muzeu de conservare a patrimoniului național, al tradițiilor populare și al istoricului vinicol va fi construit în cadrul Castelului MIMI. Un Memorandum de Înțelegere în acest sens a fost semnat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Proiectul de competitivitate în Moldova (MCP) și Compania „Castel MIMI”.

Documentul prevede valorificarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural-artistic; dezvoltarea capacităților în domeniul industriilor creative, turismului și în special a celui viticol; creșterea competitivității serviciilor turistice, a calității produselor, precum și implementarea inovațiilor pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova.

Acordul presupune desfășurarea și promovarea acțiunilor și evenimentelor culturale (sărbători tradiționale, târguri cu potențial de atracție a turiștilor locali și internaționali, conferințe tematice, congrese, concursuri regionale și internaționale) pe teritoriul Castelului MIMI; înființarea unui Centru Comunitar de Formare Profesională care va găzdui sesiuni de instruire, training-uri și master-class-uri de la specialiști locali și internaționali cu renume, pentru a asigura formarea profesională primară și continuă a specialiștilor în domeniu; crearea în cadrul complexului Castel MIMI a unui Muzeu de prezervare a patrimoniului național, al tradițiilor populare și al istoricului vinicol etc.

Totodată, Memorandumul prevede asigurarea unei cooperări între Castelul MIMI și instituțiile de învățământ specializate, și anume: găzduirea studenților la practica de licență și practica post-universitară, vizite de studiu, ateliere și instruiri; asigurarea spațiului și a facilităților fizice pentru tinerii profesioniști creativi care aspiră să aplice teoria în practică; îmbunătățirea transferului de cunoștințe între companiile care activează în cadrul industriei turismului vinicol și start-up-uri, oferind teren comun de interacțiune.