Primarul general interimar al Chişinăului, Ruslan Codreanu, convoacă, pentru ziua de luni, 7 mai 2018, ora 8.30, şedinţa operativă a serviciilor municipale, în Sala Rotundă a Primăriei.

Ordinea de zi a şedinţei din 7 mai 2018:
1. Prezentarea informaţiei privind realizarea Planului de reparaţie a străzilor şi aplicare a marcajului rutier.
Raportor: Adrian Boldurescu,
Şef interimar al ÎM Regia „Exdrupo”

2. Prezentarea informaţiei privind acţiunile întreprinse de către Preturile de sector pentru demontarea şi evacuarea gheretelor în primul trimestru al anului 2018.
Raportor: Pretorii de sector

3. Cu privire la instituirea vacanţei de vară – 2018 în instituţiile de educaţie timpurie din municipiul Chişinău.
Raportor: Rodica Guţu, Şef interimar al Direcţiei educaţie, tineret şi sport

4. Menţinerea ordinii publice;
Raportor: Silviu Muşuc,
Şef-adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

5. Situaţia epidemiologică din municipiul Chişinău;
Raportor: Irina Banova, Şef-adjunct al Direcţiei generale asistenţă socială

6. Trecerea în revistă a Procesului – verbal al şedinţei operative din 21.04.2018;
Raportor: Ruslan Codreanu,
Primar general interimar al municipiului Chişinău
7. Diverse.