În primele trei luni ale anului Moldova a exportat mărfuri în valoare de 678,2 milioane de dolari SUA. Dintre acestea, mărfurile autohtone reprezintă 68,4%, (463,7 mil. dolari SUA), iar reexporturile de mărfuri străine au însumat 214,5 mil. dolari SUA (31,6% din total exporturi).

Cele mai multe mărfuri au fost exportate în țările Uniunii Europene 67 la sută, adică mărfuri în valoare de 454,7 mil. dolari SUA. Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,8% ce corespunde unei valori de 113,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 7,2%, comparativ cu ianuarie-martie 2017.

Este foarte bine că la noi crește exportul. Un plus ar fi că există cerere, ceea ce înseamnă că dinamica economică este pozitivă în interiorul țării. Creșterea importului ar putea tempera tendința de apreciere a leului moldovenesc și asta ar ajuta exportatorii”, a declarat Alexandru Fala, expert economic. Totuși, Fala spune că partea negativă a acestei creșteri este un „deficit comercial mai mare, care creează probleme”.

Biroul Național de Statistică notează că în perioada ianuarie – martie 2018 au crescut exporturile de mașini și aparate electrice, cereale și preparate pe bază de cereale, legume și fructe, îmbrăcăminte și accesorii,ș.a.. Totodată s-au micșorat exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere, vehicule rutiere, mașini și aparate industriale cu aplicații generale etc.

În primele trei luni ale anului importurile de mărfuri au constituit 1326,2 milioane de dolari SUA. Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 643,9 mil. dolari SUA, deținând o pondere de 48,5%. Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 332,6 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 25,1% în total importuri.