Pe parcursul lunii martie, inspectorii responsabili de siguranța alimentelor au supus controlului 47 de unități alimentare din orașul Glodeni. În urma controalelor efectuate în cadrul unităților de alimentație publică au fost identificate următoarele neconformități:

– Lipsa instruirei în domeniul de igienă a personalului angajat în manipularea produselor alimentare;
– Lipsa registrului de primire a produselor alimentare;
– Starea de întreținere a spațiiilor nesatisfăcătoare;
– Produse alimentare neconforme (termen de valabilitate expirat, de origine necunoscută, neetichetate corespunzător);
– Păstrarea necorespunzătoare a substanțelor de spălare, precum și a utilajului tehnic;
– Lipsa contractului cu un laborator acreditat în vederea cercetării produselor finite și a apei folosite în preparare;

În rezultatul controalelor au fost întocmite acte de control, prescripții cu indicarea tuturor neconformităților și termenii de remediere, precum și nouă procese-verbale cu privire la contravenție.

În total au fost verificate 12 magazine alimentare, 29 de unități de alimentație publică, două blocuri alimentare și patru centre de colectare a laptelui de vaci.