Curtea Constituțională a Moldovei a declarat neconstituționale prevederile legale potrivit cărora moldovenii care își stabilesc domiciliul în străinătate nu au drept la pensie.

Potrivit Curții, persoanele care au muncit în Republica Moldova și care au contribuit la sistemul de asigurări sociale sunt private de dreptul la pensie din simplul motiv că nu își mai au domiciliul în Republica Moldova.

„Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova nu au avansat nicio justificare pentru privarea acestei categorii de persoane de dreptul lor la pensie, doar pentru că își au domiciliul în afara țării. Totuși, Casa Națională de Asigurări Sociale a adus ca explicație posibilitatea apariției unor deficiențe în depistarea plății concomitente a pensiei, în Republica Moldova și în alte țări cu care Republica Moldova nu are ratificate acorduri bilaterale privind asigurările sociale. Curtea a reținut că autoritățile menționate nu au prezentat motive relevante pentru a justifica tratamentul diferențiat în discuție”, se menționează într-un comunicat de presă al CC.

Curtea a constatat că tratamentul diferențiat al persoanelor care nu își au domiciliul în Republica Moldova, în comparație cu cele care își au domiciliul în Republica Moldova, în materie de plată a pensiilor, încalcă Constituția.

Hotărârea Curții este definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac.