Internaționalizarea IMM-urilor din Republica Moldova este soluția pentru creșterea vânzărilor și accesului pe piețele externe. Din cauza nivelului redus al Investițiilor Străine Directe (ISD), dar și a legăturilor limitate dintre companiile locale (majoritatea IMM) și corporațiile internaționale investitoare în RM, integrarea IMM în lanțurile valorice internaționale este foarte redusă. Este constatarea făcută în cadrul emisiunii „15 minute de realism economic” de către economistul, Ion Tornea.

Cele mai mari bariere la nivel micro, care împiedică companiile străine investitoare să facă mai multe achiziții de la firmele locale sunt: nivelul redus de pregătire tehnologică a firmelor locale, calitatea joasă a inputurilor furnizate, capacitățile insuficiente de management a companiilor locale și incapacitatea companiilor locale de a furniza volume mari. La nivel macro, cele mai mari impedimente le reprezintă: sistemul complex și împovărător de impozitare, accesul dificil la finanțare și costurile înalte de conformare cu reglementările în vigoare.

„Efectele curente de propagare a tehnologiilor și practicilor de la ISD asupra companiilor locale în RM sunt destul de modeste și nu contribuie la modernizarea tehnologică și creșterea competitivității IMM locale. Deoarece cei mai importanți investitori sunt parte ai lanțurilor valorice internaționale și importă toate sau cea mai mare partea a inputurilor lor, aceștia au legături limitate cu companiile locale. În mare parte, firmele locale livrează companiilor străine investitoare în RM servicii non-productive, așa ca transportare și alimentație publică, birotică, etc. Cu un așa model de „parteneriat”, efectele de propagare asupra IMM nu au cum se materializa”, a explicat Ion Tornea.

O soluție identificată de alte țări, cum ar fi n Irlanda, Cehia, Serbia pentru impulsionarea legăturilor dintre companiile străine investitoare și IMM locale este implementarea de programe de internaționalizare a IMM . Beneficiile sunt mutuale: achizițiile locale pot genera economii semnificative pentru companiile străine, în timp ce înrădăcinarea ISD în economia locală prin stimularea de legături cu aceasta creează stimulente puternice de retenție – companiile străine ce au dezvoltat legături de aprovizionare cu IMM locale sunt mai puțin înclinate să-și re-localizeze investițiile, așa cum deseori costurile de creare a unei noi rețele de furnizori sunt mai mari decât costurile de construcție a unei fabrici noi.

În concluzie, Ion Tornea a spus că suportul eficient pentru IMM trebuie să se bazeze în primul rând pe creșterea capacităților în cadrul IMM, creșterea standardelor furnizorilor locali, încurajarea parteneriatelor dintre IMM locale și corporațiile transnaționale și punerea la dispoziția corporațiilor a informaților referitoare la furnizorii locali din diferite sectoare.