Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză proprietare unui butic de la Piața Centrală, care a fost acționată în judecată de compania Adidas. O decizie în acest sens a fost luată la 10 mai curent.

Compania The adidas International Marketing B.V. a acționat în judecată proprietara unui butic din piața centrală, pe motiv, că cea din urmă a încălcat drepturile exclusive asupra mărcilor companiei Adidas. Compania a cerut instanței să-i interzică pârâtei interzicerea folosirii neautorizate prin acte de comerţ ( import/export, distribuţie şi orice alt act comercial) a mărfurilor cu mărcile The adidas International Marketing B.V..

De asemenea, ADIDAS a solicitat ca instanța să oblige pârâta de a distruge pe cont propriu produsele aflate în buticul din piaţa centrală administrat de pârâtă, să achite despăgubiri materiale în mărime de 110 000 lei şi morale în mărime de 110 000 lei. Totodată, pârâta să fie obligată să publice în presă, pe cont propriu, dispozitivul hotărârii judecătoreşti, în două publicaţii de circulaţie naţională; să achite suma de 2 500 lei pentru întocmirea procesului-verbal de constatarea faptelor şi stărilor de fapt și obligarea pârâtei la plata onorariului de avocat în cuantum de 25 000 lei.

În motivarea cererii The adidas International Marketing B.V. a indicat că pârâta a organizat comerţul cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte sport care poartă mărcile companiei reclamante, însă ultima nu a încheiat nici un contract de distribuţie cu produsele ce poartă mărcile ADIDAS.

Prima instanță, Judecătoria Chișinău a decis la 22 februarie 2017, printr-o hotărâre că acțiunea înaintată de The adidas International Marketing B.V. a fost respinsă ca neîntemeiată. The adidas International Marketing B.V. a declarat apel împotriva hotărârii instanței de fond, la data de 01 martie 2017, solicitând casarea hotărârii instanței de fond și emiterea unei decizii prin care acțiunea înaintată să fie admisă integral.

Curtea de Apel Chișinău nu a dat curs cererii de apel, pentru că The adidas International Marketing B.V. nu a prezentat apelul motivat.

La 29 decembrie 2017, The adidas International Marketing B.V. a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, solicitând admiterea acestuia, casarea integrală a deciziei şi a hotărârii primei instanţe, cu pronunţarea unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie admisă. În motivarea recursului, a indicat că instanţa de apel a aplicat eronat normele de drept material, nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii, iar concluziile instanţei sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii.

Analizând temeiurile invocate în cererea de recurs în raport cu materialele pricinii și prevederile legale, Completul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a considerat recursul declarat de The adidas International Marketing B.V. neîntemeiat şi l-a declarat inadmisibil.