Primarul general interimar al Chişinăului, Ruslan Codreanu, convoacă, pentru ziua de luni,14 mai 2018, ora 8.30, şedinţa operativă a serviciilor municipale, în Sala Rotundă a Primăriei. Ordinea de zi a şedinţei din 14 mai 2018:

1. Prezentarea informaţiei privind realizarea Planului de reparaţie a străzilor şi aplicare a marcajului rutier.

Raportor: Adrian Boldurescu, Şef interimar al ÎM Regia „Exdrupo”

2. Prezentarea informaţiei privind acţiunile întreprinse în vederea deratizării şi dezinsecţiei subsolurilor din blocurile de locuinţe din Chişinău.

Raportori: Pretorii de sector

Ion Burdiumov, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare

Eudochia Tcaci, şef-adjunct al Centrului de sănătate publică din municipiul Chişinău

3. Menţinerea ordinii publice;

Raportor: Silviu Muşuc, Şef-adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

4. Situaţia epidemiologică din municipiul Chişinău;

Raportor: Irina Banova, Şef-adjunct al Direcţiei generale asistenţă socială

5. Trecerea în revistă a Procesului – verbal al şedinţei operative din 07.05.2018;

Raportor: Ruslan Codreanu, Primar general interimar al municipiului Chişinău

6. Diverse.