Guvernul a aprobat lista organismelor internaționale și regionale cărora Republica Moldova urmează să achite din bugetul de stat pe anul 2018 cotele de membru și datoriile, care ajung la peste 63 de milioane de lei. Banii vor fi împărțiți între 71 de organizații.

Cea mai mare sumă de peste șapte milioane de lei este destinată Consiliului Europei, alte 4.9 milioane de lei vor merge la organizaţia Internaţională a Muncii. Peste patru milioane și 500 de mii de lei vor merge la Programul Naţiunilor Unite de Dezvoltare.

Potrivit notei informative a proiectului, se propune achitarea prioritară a cotelor de membru în anul 2018,
după cum urmează:
– organizaţii parlamentare — finanţarea cotelor de membru;
– organizaţii internaţionale — reieşind din strategia politică şi economică a statului, asistenţa financiară acordată de structurile internaţionale, nivelul de colaborare din partea gestionarului bugetar cu organizaţia respectivă, precum şi respectarea graficelor multianuale de restructurare a datoriilor (OMS, OIM);
– organizaţiile din cadrul CSI- finanţarea cotelor de membru în conformitate cu rezervele Republicii Moldova aplicate la Hotărîrea Consiliului Şefilor de Guverne, Şefilor de State al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind (CSI) bugetul unic al organelor CSI, precum şi a Reprezentanţei Teleradiocompaniei Interstatale MIR din RM, finanţate din contul mijloacelor bugetare ale statelor-membre ale CSI pentru anul 2018.

În nota informativă a proiectului se spune că, onorarea angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, constituie un obiectiv important în procesul de promovare a politicii externe şi a imaginii pozitive a ţării ca partener credibil, precum și în valorificarea potenţialului de membru în cadrul structurilor internaţionale.

Mai jos găsiți lista organizațiilor și banii care alocați pentru fiecare instituție în parte: