Miercuri, 16 mai, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 12 de subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea este și propunerea ministerului Finanțelor privind achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale. De asemenea, ultimul punct pe ordinea de zi este secrete. Toate subiectele care urmează a fi discutate le vedeți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat
3. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară
4. Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”
5. Privind aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului miniştrilor afacerilor externe al Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară)
6. Cu privire la aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii 2018-2020
7. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
8. Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale
9. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
10. Privind aprobarea Avizului la proiectul Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova
11. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011
12. Secrete