Cetăţenii Republicii Moldova, care muncesc sau au muncit în Italia, vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaş, pensii de dizabilitate cauzată de afecţiuni generale, pensii şi indemnizaţii de dizabilitate determinată de accidente de muncă şi boli profesionale.

În acest sens, miercuri, 16 mai, la Roma, au avut loc negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Italiană. Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanţii în domeniul asigurărilor sociale pentru lucrătorii migranţi din ambele state care desfăşoară sau au desfăşurat o activitate de muncă şi/sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.

Potrivit prevederilor Acordului, fiecare stat va aplica legislaţia naţională în domeniu stabilirii prestaţiilor sociale, iar pensia va fi transferată persoanei pe teritoriul statului în care aceasta domiciliază.

În prezent Republica Moldova a semnat 13 acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale cu România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia.