Corectitudinea lingvistică a textelor de publicitate, denumirile de mărfuri, persoane juridice, adrese etc. va fi efectuată de Agenția Servicii Publice. Parlamentul a aprobat, în lectură finală, modificarea a cinci acte legislative în acest sens.

Potrivit prevederilor, până la înregistrarea persoanei juridice, Agenția Servicii Publice va verifica dacă denumirea este disponibilă și dacă aceasta este corectă din punct de vedere lingvistic.

Guvernul urmează, în termen de trei luni, să ajusteze cadrul normativ, remunerarea personalului care va presta servicii de verificare lingvistică fiind acoperită din sursele proprii ale Agenției Servicii Publice.

Anterior, atribuția de verificare lingvistică revenea Centrului Național de Terminologie.