Moldova-Agroindbank, Mobias-Banca și Moldindconbak au fost incluse în topul celor mai performante bănci din Republica Moldova. Clasamentul a fost realizat la sfârșitul lunii aprilie de către Expert-Grup.

De asemenea, pe fundalul unor performanțe sporite alte două bănci (BC ProCreditBank; BC BCR Chișinău) înregistrează un avans consistent față de lunile precedente, susțin experții.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice putem menționa următoarele:

– Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: BCR Chișinău; B.C. Eximbank și B.C. „EuroCreditBank”;
– Băncile cu cel mai mare volum de active lichide: B.C. Eximbank; B.C. „Victoriabank”; și BCR Chișinău;
– Băncile cu cele mai calitative active: B.C. Eximbank; B.C. „FinComBank”; și B.C. „EuroCreditBank”;
– Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Moldova-Agroindbank” și B.C. „Mobiasbanca”;
– Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „B.C. „Mobiasbanca”.

Important! Clasamentul performanței bancare nu este un indicator pentru adoptarea deciziilor de plasare a economiilor sau atragere a finanțărilor. Astfel, acesta reprezintă mai degrabă o sursă de informare asupra rezultatelor generate de fiecare bancă în parte în funcție de nivelul mediu generat de sectorul bancar la nivel agregat.