„Moldovagaz” a a reușit să obțină în anul 2017 un profit net în valoare de 1 926,1 mil. lei, în creștere cu 1 663,7 mil. lei față de anul precedent. Anunțul a fost făcut de Consiliul de Administrație al Societății vineri, 25 mai, după adunarea generală anuală a acționarilor.

Potrivit instituției, această majorare a fost condiționată preponderent de obținerea profitului din activitatea financiară, dar și din activitatea operațională, urmare a eficientizării managementului Societății, optimizării cheltuielilor și îmbunătățirii indicatorilor de producție.

În perioada de raportare, numărul consumatorilor a crescut cu 15,6 mii, atingând cifra de circa 705 mii, la finele anului. De asemenea, în anul 2017, au fost realizate investiții în valoare de 221,5 mil. lei, iar lungimea rețelelor de gaze s-a majorat cu 248,5 km.

În conformitate cu ordinea de zi, Adunarea generală a acţionarilor a aprobat direcționarea profitului net al Societății, obținut în anul de raportare, la constituirea fondului de rezervă și acoperirea pierderilor din anii precedenți.