Candidații la sesiunea suplimentară de bacalaureat vor avea dreptul să facă contestații dacă nu vor fi de acord cu rezultatele obținute. Elementul de noutate se regăsește în metodologia de examen care va fi aplicată în sesiunea de acest an. Noua prevedere va spori șansele elevilor care vor opta pentru o evaluare suplimentară şi pentru o calitate mai bună a verificării inițiale.

Elementele noi din cadrul examenelor au fost discutate vineri, 25 mai, de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, în cadrul unei ședințe de informare a șefilor Organelor Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDI) cu privire la sesiunea din acest an a bacalaureatului. Evenimentul a fost organizat de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.

În cadrul întrunirii, ministrul Monica Babuc a solicitat șefilor OLSDI să asigure o atmosferă prielnică desfășurării BAC-ului, astfel încât toți candidații să fie informați despre drepturile, dar și obligațiile lor.

Pentru sesiunea de bacalaureat 2018 au fost elaborate și aprobate regulamente noi cu privire la modalitatea de organizare și desfășurare a examenelor și evaluărilor naționale. Proiectele de regulamente au fost supuse consultărilor şi dezbaterilor publice, a fost realizată expertiza anticorupţie şi cea juridică, iar ulterior au fost publicate în Monitorul Oficial.

Numărul elevilor care vor susține în acest an evaluările naționale este divizat după cum urmează: ciclul primar – 32.258, ciclul gimnazial – 30.411, examenul de bacalaureat – 18.776.

La sesiunea de bacalaureat 2018 vor fi deschide 92 de centre de examinare, 62 dintre care în raioane și 30 în municipiului Chişinău, instituite conform regulamentului.

În mun. Chişinău toate centrele de bacalaureat vor fi create în licee teoretice. În raioane sunt instituite centre de bacalaureat în 49 de licee teoretice, 12 gimnazii și o şcoală profesională. Decizia a fost aprobată unanim, în cadrul şedinţei Comisiei Naţionale de Examene.

Reamintim că, examenele de bacalaureat din acest an vor avea loc între 5 și 22 iunie 2016. Sesiunea va avea loc conform orarului ce urmează:

5 iunie (marți) – Limba şi literatura română (alolingvi)
8 iunie (vineri) – Limba de instruire
12 iunie (marți) – Limba străină
15 iunie (vineri) – Matematica (real), Istoria românilor şi universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport)
19 iunie (marți) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică)
22 iunie (marți) – L. ucraineană/ bulgară/găgăuză (real, umanist)