Deputații din Comisia politică externă și integrare europeană a examinat și avizat, în sedința de miercuri, 30 mai, candidatura Angelei Ponomariov, propusă pentru funcția de Ambasador al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Ponomariov activează în cadrul șef adjunct al Direcţiei generale cooperare bilaterală în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Potrivit art. 10 al Legii cu privire la serviciul diplomatic, Ambasadorii extraordinari şi plenipotenţiari, reprezentanţii permanenţi, trimişii şi însărcinaţii cu afaceri en titre (permanenţi) – şefi ai misiunilor diplomatice – sunt numiţi şi rechemaţi din funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului.

Propunerile referitoare la numirea în aceste funcţii sunt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, cu consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului.