Veridicitatea prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat în anul 2017 a constituit 97% pentru prognozele de scurtă durată ale vremii, 95% - a prognozelor de durată medie ale vremii, 98% - a prognozelor hidrologice, 99% - a prognozelor poluării de fond a aerului și 100% a constituit prognoza rezervelor de umiditate productivă pe terenurile semănate cu culturi de toamnă spre începutul primăverii. Datele au fost prezentate în cadrul audierilor privind realizările și dificultățile activității Serviciului Hidrometeorologic de Stat în cadrul ședinței Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională.

Totodată, prognoza roadei grâului de toamnă a fost de 99%, a porumbului de 98% , a florii-soarelui de 99% și 100% pentru sfecla de zahăr.

„Pentru agenții economici din localitățile monitorizate și pentru transportul auto au fost transmise 179 avertismente – pericol de gradul I, inclusiv pentru mun. Chișinău – 61 avertismente, pentru mun. Bălți și or. Rezina – câte 59 avertismente. Veridicitatea acestor avertismente în anul 2017 a constituit 100%”, a spus Violeta Balan, prim-vicedirectorul serviciului

Pe parcursul anului trecut s-au emis 89 de avertizări meteorologice, care cuprind 157 de fenomene atmosferice. Calitatea avertismentelor meteorologice a constituit 80%.

Totodată au fost pregătite 2.684 certificate privind condiţiile meteorologice, hidrologice şi agrometeorologice pentru agenţii economici şi persoanele fizice.

Printre problemele existente prim-vicedirectorul a menționat lipsa pieselor de schimb pentru utilajul existent, a consumabilelor de laborator dar și a echipamentului modern de efectuare a măsurătorilor. Nu este suficient asigurată mentenanța echipamentului și a serviciilor de acreditare conform standardelor sistemului management al calității.