Situațiile financiare întocmite de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, la situația din 31 decembrie 2017, nu prezintă o imagine fidelă și sunt însoțite de denaturări influențate de un management instituțional și financiar neracordat principiilor bunei guvernări, ceea ce a determinat prezentarea neintegrală a informațiilor din bilanțul contabil, precum și efectuarea unor plăți salariale nejustificate. Constatările se desprind din Raportul auditului Curții de Conturi, prezentat la 31 mai în ședință publică, transmite IPN.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a fost creat acum cinci ani, fiind un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, instituit cu scopul asigurării protecției împotriva discriminării și asigurării egalității tuturor persoanelor, indiferent de etnie, educație, convingeri sau orientare. În anul 2017, Consiliul a gestionat alocații în valoare totală de 3,3 mln lei. Nivelul de realizare a bugetului a constituit 91,7%, soldul alocațiilor neutilizate la finele anului 2017 însumând 0,3 mln lei. Conform datelor din bilanțul contabil, patrimoniul administrat de Consiliu a constituit circa 2,072 mln lei, iar datoriile au fost de 172,2 mii lei.

Auditul a constatat că bunurile primite în uz de către Consiliu în anul 2015, în baza unui memorandum, nu au fost inventariate și nu au fost reflectate în evidența contabilă. Lipsa unui control intern adecvat a condiționat nerespectarea prevederilor cadrului regulator aferent acordării sporului pentru accesul la secretul de stat. Astfel, sporurile au fost acordate angajaților în lipsa unui ordin emis și în lipsa procedurilor stipulate în Legea cu privire la secretul de stat. S-a atestat și oferirea diferențiată a premiilor pentru zilele de sărbători profesionale și nelucrătoare. Tot în lipsa unui control intern adecvat, Consiliul nu a respectat cadrul regulator aferent achizițiilor publice.

Ian Feldman, președintele Consiliului, a menționat că acesta a fost primul audit al situațiilor financiare, constatările fiind utile pentru instituție. Președintele s-a angajat să elaboreze, în scurt timp, regulamentele care lipsesc, inclusiv regulamentul privind premierea angajaților. În context a informat că, din cauza salariilor mici, este foarte dificil să completeze unitățile de personal libere, în special a ținut să sublinieze că juriștii calificați nu doresc să se angajeze în statele Consiliului.

Entitatea supusă auditului urmează să înlăture disfuncțiile constate și să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de șase luni de la data publicării Raportului de audit în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.