Pretura sectorului Botanica organizează la data de 19 iunie consultărilor publice privind ridicarea unei biserici pe terenul din șoseaua Muncești, 799. Inițiatorul proiectului este S.C. „Altamira" S.R.L. Beneficiarul este Veaceslav Matasar, iar autorul proiectului: S.R.L. „Tamkar”. Consultările publice vor avea loc la ora 10.00, în incinta Sălii de festivități a Preturii sectorului Botanica (str. Teilor, 10).

La dezbatere sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate. Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate şi în scris până pe data de 15.06.2018, în adresa Preturii de sector: str. Teilor, 10, MD – 2043, pe adresa electronică a Preturii – pretura.botanica@pmc.md. Persoana de contact – Vladislav Mereșevschi, nr. telefon/fax (022) 767575.

Recomandările și procesul-verbal al ședinței vor fi remise spre examinare Direcției generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant.