Compania „Rolling International” SRL, care deține magazinele FoxMart, trebuie să achite o amendă de aproape 1 milion de lei. Firma a pierdut la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), într-un proces împotriva Consiliului Concurenței, transmite Bizlaw.md.

Mai exact, compania a depus cerere de chemare în judecată în 2015 pentru a fi anulată o decizie a autorității. Firma a fost amendată în 2015, împreună cu altele, pentru majorarea prețurilor la produsele electrocasnice.

În motivarea acesteia a indicat că printr-o dispoziție emisă de Plenul Consiliului Concurenţei s-a dispus de a iniția din oficiu o investigație referitor la semnele încălcării prevederilor Legii Concurenţei de către rețelele de magazine de produse electrocasnice privind majorarea exagerată şi concomitentă a prețurilor la electrocasnice.

Controlorii Consiliului Concurenţei au supus verificării ÎCS ”Rolling International” SRL la sediul acestuia din municipiul Chişinău, str. Calea Ieşilor nr. 10 şi subdiviziunea din mun. Chişinău, str. Petricani nr. 23. În rezultatul controlului au fost întocmite procesele-verbale privind efectuarea inspecției, prin care au fost ridicate o serie de acte şi informaţii. Prin aceste procese-verbale au fost sigilate o serie de încăperi a reclamantului (birouri şi sala de ședințe).

Ulterior, Plenul Consiliului Concurenței a constatat săvârșirea încălcării prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii Concurenţei, prin refuzul de a se supune inspecției şi a dispus de a aplica în mărime de 918.079 de lei, ceea ce reprezintă 0,45% din cifra totală de afaceri realizată în anul 2014.

Reclamantul mai indică că prin ordinele Consiliului Concurenței s-a dispus efectuarea inspecției la sediul SRL ”Profil-Construcţia” şi întreprinderile care fac parte din rețeauă, precum şi în orice alte încăperi aflate în proprietatea sau folosința acestora. În aceste ordine nu s-a indicat denumirea (numele) ÎCS ”Rolling International” SRL în calitate de persoană supusă controlului, însă acesta a fost exercitat la ÎCS ”Rolling International” SRL.

Reclamantul mai invocă că din moment ce în decizia de control figura o altă persoană juridică decât reclamantul, iar denumirea reclamantului şi codul său de identificare nu era inclus în decizia de control, era în drept să interzică accesul în incintă şi să refuze orice cooperare cu persoanele care se pretindeau a fi controlori.

La fel, reclamantul a mai indicat că inspecția a demarat controlul concomitent atât la sediul companiei reclamante din str. Calea Ieşilor nr. 10 cât şi la depozitul ei din str. Petricani nr. 23. Fiind doar un singur angajat al întreprinderii reclamante cu drept de reprezentare a acesteia în faţă terților, a durat până ce acesta s-a deplasat de la str. Calea Ieşilor nr. 10 până la str. Petricani nr. 23 pentru a semna delegația de control, însă încercarea unui reprezentant al reclamantului de a semna două delegații de control în două locuri de control diferite, nu poate fi catalogată ca fiind tergiversarea semnării actelor cu privire la desfășurarea inspecției.

În instanță ”Rolling Internaţional” SRL a solicitat anularea deciziei Consiliului Concurenței ca fiind ilegală. Prin hotărârea Curții de Apel Chișinpu, cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, firma a declarat recurs. În urma examinării solicitării de către CSJ, instanța a ajuns la concluzia că aceasta este inadmisibilă.

Amintim că, în martie 2015 Consiliul Concurenței a amendat patru agenți economici după ce au afișat concomitent prețuri exagerate la produsele electrocasnice. Întreprinderile au refuzat să ofere explicații care să le justifice deciziile de a scumpi mărfurile și au fost amendate cu 5,3 milioane de lei. Amenda a fost aplicată companiilor “Maxiteh – ST” (magazinele Maximum), “Rolling International” (magazine FoxMart), “BM Technotrade” (BOMBA) și “AV Electronic”.