În cazul lipsei locurilor libere în cimitir, administraţia, împreună că autorităţile publice locale, vor avea dreptul să selecteze morminte părăsite sau neîngrijite, cu o vechime mai mare de 30 de ani de la înhumare, pentru a fi redistribuite altor solicitanţi. Reutilizarea aceluiaşi loc de înhumare nu va fi permisă în cazul cavourilor şi mormintelor care reprezintă valoare culturală şi istorică importantă.

Prevederile se conţin într-un proiect de lege cu privire la cimitire şi serviciile funerare, înregistrat în Parlament, transmite IPN.

Autorii proiectului, un grup de deputaţi, menţionează că în Republica Moldova nu există o lege care ar reglementa activitatea cimitirelor şi domeniul funerar. Astfel, iniţiativa vine să suplinească vidul juridic existent în acest domeniu, oferind cadrul legal specializat pentru protecţia şi activitatea cimitirelor şi serviciilor funerare.

Proiectul prevede că pentru fiecare înhumare urmează să fie repartizat un lot de pământ cu suprafaţa de 3,8 metri pătraţi. Intervalele între părţile lungi şi scurte ale mormintelor va constitui nu mai puţin de 0,5 metri. Lungimea mormântului nu va fi mai mică de doi metri, lăţimea – un metru, iar adâncimea de 1,5 metri. Pentru înhumarea copiilor decedaţi, dimensiunile mormântului pot fi micşorate.

O altă prevedere a proiectului este că depunerea decedaţilor în capelă (biserică), cu sicriul deschis, se face până la 72 de ore din momentul survenirii decesului, iar după expirarea acestui termen – numai cu autorizaţia organului sanitar competent, eliberată pe baza certificatului de îmbălsămare.

Locurile de înhumare din cimitire pot fi rezervate pe termen nelimitat. Tarifele pentru rezervare, precum şi pentru alte servicii se aprobă de către organele administraţiei publice locale. Unei familii i se va permite să rezerve nu mai mult de trei locuri de înhumare.

Pe teritoriul municipiului Chişinău sunt amplasate 11 cimitire, care se întind pe o suprafaţă de 137 de hectare, ocupând 2% din spaţiile verzi ale municipiului, iar în ţară sunt alte câteva sute de cimitire, unele în stare bună, iar altele în delăsare sau abandonate.