Ion Ceban, șeful fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău a venit cu soluții pentru stoparea construcțiilor ilegale din municipiul Chișinău, în special referindu-se la cazul demolării cinematografului Gaudeamus.

Ceban a declarat că este inadmisibilă construcția unui bloc cu etaje pe acel teren. Socialistul a propus exproprierea actualului proprietar, pentru cauza de utilitate publică, ceea ce ar înseamna că acest loc poate fi expropriat în vederea construirii unui edificiu de sănătate, cultură și sport sau conservarea unui monument cultural.

Propunem alocare aproximativ a 15 milioane de lei pentru inițierea construcției unui centru de creație, cultură, activități pentru copii și tineri care lipsește în acea zonă”, a intervenit socialistul.

Șeful fracțiunii PSRM în CMC a subliniat că, proprietarul terenului în cauză trebuie să negocieze cu CMC în vederea răscumpărării acestui teren sau schimbarea terenului dat pe unul echivalent.

Nu este încălcarea unor drepturi private a cuiva. Este o instanță de judecata în raport cu Ministerul Culturii, în care spune că nu este voie să se construiască clădiri cu multe etaje pe acel teren”, a subliniat Ion Ceban.