Procuratura Anticorupție informează că, în perioada 2013-2017, a expediat în instanța de judecată 25 de cauze penale, în care sunt vizate 32 de persoane, în legătură cu dosarul miliardului furat. Cauzele penale expediate vizează grupul Gacikevici, pe fostul prim-ministrul Vlad Filat și nașul său Ion Rusu, pe ex-deputatul Chiril Lucinschi, pe primarul de Orhei Ilan Șor, omul de afaceri Veaceslav Platon, dar și alte persoane care ar fi implicate în jaf.

În privința Grupului Gacikevici:

Gacichevici Grigore și alți 4 membri ai Consiliului Băncii de Economii: Vizitiu Ana, Mişov Alexandr, Belibov Leonid, Bejenari Mihail, la moment sunt cercetați penal în instanță, în mai multe cauze pentru faptul că în perioada 2009-2012 au acordat credite neperformante sau neacoperite cu gajuri la 17 persoane juridice, cu valoarea confirmată de bancă în sumă de 1,038 miliarde de lei.

Au fost aplicate măsuri asiguratorii pe bunurile acestor persoane în valoare totală de peste 58 000 000 lei. Inculpatul Gr. Gacichevici este judecat în stare de arest preventiv. Tot pentru această perioadă au fost trimise în judecată persoanele fizice care au gestionat companii beneficiare de credite bancare și anume Belschii Serghei, care este cercetat la Judecătoria mun.Chișinău oficiul Buiucani, pentru obținerea creditului prin înșelăciune în mărime de 2 450 000 dolari SUA pe societatea comercială „Nic Trans Grup” SRL și 1 000 000 euro pe societatea comercială „Vesi” SRL.

De asemenea, au fost obținute condamnări pentru dobândirea creditelor prin înșelăciune de la BEM, în conformitate cu prevederile art. 238 Cod penal, în privința lui:

• Urechi Denis pe faptul obținerii frauduloase a unui credit în cuantum de 1 700 000 euro pe societatea comercială „Pro Aqua Com” SRL, condamnat la 4 ani închisoare cu admiterea integrală a acțiunii civile.

• Raileanu Serghei pe faptul obținerii frauduloase a unui credit în cuantum de 1 800 000 euro pe societatea comercială „Incotir” SRL, condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare pe un termen de 2 ani cu admiterea integrală a acțiunii civile. Sentința este contestată din motivul blândeței la Curtea de Apel.

• Gheraşcenco Serghei Dumitru și SRL „Farmaservice” pe faptul dobândirii creditului prin înşelăciune în sumă de 3 890 812 lei. Prin sentința Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani, persoana fizică a fost condamnată la amendă, iar persoana juridică, amendă cu privare de dreptul de a desfășura activități farmaceutice.

În privința Grupului Filat, Platon, Șor:

Condamnarea lui Rusu Ion, „Caravita & CO” SRL și „BussinesEstates Investments” SRL, sentința de judecată devenind definitivă și irevocabilă după ce a fost judecat inclusiv de către Curtea Supremă de Justiție și se referă la spălarea banilor în sumă de peste 52 mln. lei, sustrași din „Banca de Economii” SA.

• Administratorul de facto al companiei, care și-a recunoscut deplin vina și a colaborat cu ancheta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. Acțiunea civilă înaintată pe caz a fost admisă integral, iar persoanele juridice „Caravita& CO” SRL și „Bussines Estates Investments” SRL au fost lichidate.

Condamnarea lui Filat Vladimir, prin sentința din 27.06.2016, emisă de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.324 alin.(3) lit.a) și b) (corupere pasivă) și art.326 alin(3) lit.a) (trafic de influență) din Codul penal la o pedeapsă definitivă de 9 ani de închisoare, amendă în mărime de 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, instanța a dispus aplicarea confiscării speciale a bunurilor în valoare de 798 003 178 lei MDL.

Ulterior, la 11.11.2016 Curtea de Apel Chișinău a diminuat valoare sumei supuse confiscării la 472 537 568 lei 78 bani, fapt menținut în vigoare și de Curtea Supremă de Justiție. Deși acțiunile lui Filat au fost calificate ca infracțiune de corupție și s-ar părea că nu au tangență cu devalizarea sistemului bancar, cazul Filat are cea mai directă legătură cu frauda bancară. În primul rând pentru că obiectul infracțiunilor de corupție constituie mijloacele financiare sustrase din „Banca de Economii” SA de către grupul Filat, Platon, Șor, inclusiv care derivă din infracțiunile descrise mai sus. În afară de acesta s-a stabilit cu certitudine că faptele de corupție au fost
condiționate de implicarea lui Vladimir Filat și facilitarea înstrăinării ilegale a cotei statului în „Banca de
Economii” SA prin emisia suplimentară de acțiuni fără participarea statului. Sechestru fiind aplicat pe bunurile mobile și imobile ce aparțin condamnatului, iar la moment sunt în proces de executare.

Condamnarea lui Platon Veaceslav, care la 20 aprilie 2017 a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor de art.190 alin.(5) (escrocherie) și art.243 alin.(3) lit.b) (spălare de bani) din Codul penal, fiindu-i aplicată pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani, cu încasarea de la Platon Veaceslav în folosul părții civile băncii comerciale „Banca de Economii” SA a mijloacelor financiare în valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune – 869 224 839,76 lei MDL.

Platon Veaceslav a fost judecat în stare de arest. Conform rechizitoriului, banii obținuți prin înșelăciune sub formă de credite de la BEM, au fost transferați pe conturile mai multor companii off-shore și instituții financiare din Rusia, Letonia și Ucraina, pentru a le deghiza proveniența ilegală. Ulterior, o parte din acești bani au fost utilizați pentru stingerea unor credite obținute anterior de către Platon Veaceslav în băncile din Republica Moldova. Curtea de Apel Chișinău, a menținut legalitatea sentinței primei instanțe.

Ex-președintele Consiliului Băncii de Economii Ilan Şor, a fost trimis în judecată pentru faptul, că prin intermediul persoanelor fizice și juridice afiliate acestuia în perioada noiembrie 2014 au fraudat „Banca de Economii” SA în sumă totală de peste 5,2 mlrd. lei, pe care le-a transferat pe contul unor companii off-shor de peste hotare, infracţiuni prevăzute la art.190 alin.(5) şi art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal. La 21.06.2017 Judecătoria mun. Chișinău oficiul Buiucani l-a condamnat pe Sor Ilan pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.196 alin.(4) și 243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, fiind stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de 7 ani și 6 luni şi admisă acţiunea civilă în principiu în valoare de 2,71 miliarde lei. La moment, cauza penală este examinată în procedura de apel la Curtea de Apel Cahul.

Chiril Lucinschi, a fost expediat în instanța de judecată, fiindu-i incriminat comiterea infracțiunii prevăzute la art.243 alin.3) litb) Cod penal, pe faptul deghizării mijloacelor financiare obținute fraudulos de la Unibank S.A. și art.3521 Cod penal–falsul în declarații. Suma mijloacelor financiare deghizate fiind de 440 100 dolari și 278 242 Euro, suma totală în lei fiind de 10 600 000 lei. Prin sentința din 04.04.2018, Judecătoria mun. Chișinău, sediul Buiucani a dispus condamnarea lui Lucinschi Chiril în baza art.243 alin.3) litb) Cod penal, fiindu-i aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani și 6 luni și pe art.3521 Cod penal, fiindu-i aplicată amenda în mărime de 27500 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 4 ani. Totodată fiind dispusă și confiscarea bunurilor și anume: mijloace bănești în sumă de 23 100 Euro, ½ cotă parte din două terenuri pentru construcții în valoare de 2 mln. Lei și ½ cotă parte din casă de locuit cu valoarea de 3,5 mln. Lei. La moment, cauza penală este examinată în procedura de apel la Curtea de Apel Chișinău.

Comitetul de creditare a Unibank S.A. compus din președintele băncii Țugulschi Dumitru, vicepreședintele băncii Cernei Ghenadie, şeful direcției Juridice Bolun Mircea și șeful direcției finanțe Vesilovschi Serghei, pe faptul încălcării regulilor de creditare la acordarea persoanei juridice „Timol Impex” SRL, a 4 credite în valoare totală de 16 mln dolari și 15 mln. Euro, suma totală în lei fiind de 485 030 000 lei, infracțiune prevăzută la art.239 alin.(2) lit.a) Cod penal.

La moment în instanța de judecată se examinează șapte cauze penale la care au fost conexate alte 17 cauze penale, iar suma mijloacelor financiare pe cauzele penale din instanța de judecată este de 5,1 miliarde lei.