Primarul general interimar al Chişinăului, Ruslan Codreanu, convoacă, pentru ziua de luni, 18 iunie 2018, ora 8.30, şedinţa operativă a serviciilor municipale, în Sala Rotundă a Primăriei. Ordinea de zi a şedinţei din 18 iunie 2018:

1. Prezentarea informaţiei privind proiectele de decizii înaintate spre examinare şi aprobare către Consiliul municipal Chişinău.

Raportor: Adrian Talmaci, Secretar interimar al Consiliului municipal Chişinău

2. Procesul privind darea în locaţiune şi privatizare a imobilelor şi terenurilor din municipiul Chişinău.

Raportor: Sergiu Borozan, arhitect-şef al municipiului Chişinău; Vladimir Iermicioi, Şef interimar al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii funciare

3. Evaluarea procesului de încadrare în serviciul public a personalului şi evoluţia carierei funcţionarilor publici din cadrul unităţilor structurale ale autorităţilor publice municipale.

Raportor: Roman Vitiuc, Şef al Direcţiei audit intern

4. Menţinerea ordinii publice;

Raportor: Silviu Muşuc, Şef-adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău

5. Situaţia epidemiologică din municipiul Chişinău;

Raportor: Carolina Olaru, şef interimar al Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate

6. Diverse.