Astăzi are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 38 de subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Ordinea de zi o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
3. Privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului
4. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
5. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 18 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000
6. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
7. Pentru aprobarea Planului general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor
8. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
9. Cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unui teren
10. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
11. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
12. Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
13. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
14. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
15. Pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi funcţionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri
16. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova
17. Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2018
18. Pentru modificarea anexei nr. 15 la Regulamentul cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor
19. Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
20. Cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011
21. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
22. Cu privire la aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto din 20 martie 1993
23. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare
24. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232 din 9 noiembrie 2016
25. Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interetnice
26. Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.691 din 30 august 2017
27. Cu privire la acreditarea instituțională și a programelor de formare profesională și la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de formare profesională din învățămîntul profesional tehnic
28. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
29. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și cerințele față de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, precum și a componenței nominale a Comisiei de selectare
30. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei
31. Cu privire la aprobarea Programului „Armata Profesionistă 2018-2021”
32. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
33. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012
34. Privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor
35. Pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”, semnat la Chișinău la 7 martie 2017
36. Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.203 din 29 martie 2017
37. Сu privire la modificarea anexei nr. 14 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010
38. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.