Deși au devenit mai disciplinați la prezentarea rapoartelor financiare, partidele politice încă omit unele informații, astfel potrivit Promo-LEX partidele nu au raportat cheltuieli de cel puțin 42,7 milioane de lei. Constatările au fost prezentate de asociația Promo-LEX în raportul „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Retrospectiva anului 2017”.

Autorii raportului spun că din cele 45 de partide înregistrate la Ministerul Justiției au prezentat rapoartele financiare la CEC 42, dintre care 13 au omis reflectarea informațiilor referitoare la nr. membrilor de partid, nr. personalului încadrat, filialele de partid, organizații internaționale din care face parte partidul, nr. sediilor proprii sau al celor luate în locațiune. „Aceste partide fie au lăsat loc gol, fie au indicat „cratimă”, ceea ce nu servește drept informație cu caracter concludent”, se arată în raport.

Conform rapoartelor anuale prezentate la CEC, din 42 de formațiuni politice vizate, 23 au indicat venituri în sumă de 129 811 493 lei și un total al soldului inițial de 41 308 249 lei, cu 74, 65% mai mult decât în anul 2016, când veniturile constituiau 96 905 367 lei. Cuantumul cheltuielilor raportate este de 89 858 016,97 lei cu un sold final care a fost transferat pe contul partidelor în 2018 de 81 261 726,3 lei. Celelalte 19 partide nu au indicat venituri și cheltuieli.

Promo-LEX afirmă că potrivit rapoartelor anuale ale partidelor politice pentru 2017 denotă că principala sursă de finanțare a acestora au constituit-o donațiile persoanelor fizice, în sumă de 41 265 119 lei (32% din totalul
veniturilor pentru 2017). Următoarea principală sursă de finanțare este formată de subvențiile de la bugetul de stat, în sumă de 39 921 922,87 lei (31%), a treia ca mărime, veniturile din activitatea economică – 26 071 422,59 lei (20%) și, în final, cotizațiile de membru, în sumă de 17 624 104 lei (14%). Donațiile din partea persoanelor juridice în sumă de 2 456 990 lei și alte venituri provenite din donații materiale / servicii prestate, în sumă de 2 471 934,38 lei, au constituit câte 2%.

Raportul Promo-LEX arată că, tradițional, cheltuielile pentru presă și materiale promoționale printre partide au înregistrat cea mai mare pondere (68%) – 61 224 265 lei din totalul cheltuielilor; categoriile de cheltuieli pentru
sedii și întreținerea acestora și cele de personal fiind următoarele, câte (10%) fiecare – de 8 750 803 lei și 8 563 260 lei; urmate de cheltuielile pentru întruniri și manifestații publice (3%) – 3 005 475 lei, cheltuieli pentru deplasări interne și externe (2%); cheltuieli pentru telecomunicații (2%); cheltuieli de campanie electorală (2%); plata cotizației de membru în organizațiile internaționale, cheltuieli pentru comision bancar / birotică și alte cheltuieli.

În același timp, în rezultatul monitorizării civice, Promo-LEX a stabilit inexactitatea raportării cheltuielilor reale și a estimat cheltuieli nedeclarate: pentru locațiune și întreținerea sediilor – din partea a 7 formațiuni
politice în cuantum de cel puțin 2 146 874 lei, telecomunicații – din partea a 7 formațiuni în cuantum de 68 714 lei, cheltuieli pentru retribuirea muncii – din partea a 6 formațiuni politice în cuantum de 2 188 433 lei.

În continuare, Promo-LEX a constatat o raportare lacunară și a cheltuielilor privind activitatea de promovare politică. Astfel, au fost estimate următoarele cheltuieli neraportate pentru: manifestații publice – din partea a 4 partide politice în cuantum de 421 002 lei; presă și materiale promoționale – din partea a 2 partide politice în cuantum de 26 795 lei; deplasări în țară – 6 partide politice în cuantum de cel puțin 101 383 lei și 8 formațiuni în cuantum de cel puțin 39 525 472 lei pentru deplasări în afara țării.

Cuantumul general al cheltuielilor neraportate estimate de Promo-LEX pentru activitatea operațională a partidelor și cea de promovare din anului 2017 este de cel puțin 42 748 397 lei, sau de 10,51 ori mai mare decât cheltuielile estimate ca și neraportate pentru anul 2016, care erau în cuantum de 4 493 442 lei.

Raportul integral poate fi citit AICI.