Diplomele, certificatele și titlurile academice din învățământul superior din Moldova vor fi recunoscute în China. Un acord în acest sens a fost semnat la 3 iulie de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, și E.S. Zhang Yinghong, ambasadorul Republicii Populare Chineze.

Documentul prevede facilitarea procedurii de recunoaștere de către organele abilitate a actelor de studii și a calificărilor obținute în Republica Moldova și în Republica Populară Chineză. Astfel, Acordul stabilește condițiile privind admiterea studenților din Republica Moldova la universitățile din China, și viceversa; actele de studii pe care trebuie să le dețină candidatul, inclusiv numărul de credite academice și calificări obținute la sfârșitul fiecărui ciclu de studii; denumirile diplomelor obținute la finalul fiecărui program de studii și echivalentele acestora în sistemul educațional din fiecare țară; precum și alte aspecte financiare și de procedură.

Menționăm că începând cu anul 2001 până în prezent, cca 150 de tineri din țara noastră au avut posibilitatea să facă studii în diverse centre universitate din Republica Populară Chineză. În anul academic 2018–2019 la studii în China au fost recomandați 9 cetățeni moldoveni, iar 4 cetățeni chinezi vor avea posibilitatea să învețe în universitățile din țara noastră.