La data de 30 iunie curent în baza date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă erau în evidență circa 13 mii de locuri de muncă vacante şi circa 17 mii şomeri. Cele mai multe locuri de muncă vacante au fost înregistrate în Chișinău - 4680 și Bălți - 1224, iar cele mai puține în Criuleni - 77, Drochia - 65 și Edineț - 33. 

Cele mai multe locuri vacante conform activităților economice sunt disponibile în industria prelucrătoare. Pe al doilea loc s-a clasat sectorul activităților de servicii administrative și de servicii de suport cu 1405 locuri vacante. Sectorul comerțului cu ridicarea și amănuntul a pus la dispoziție 1392 de locuri de muncă vacante.

Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 50 la sută din totalul locurilor vacante oferă salarii mai mari de 3000 de lei. Locurile cu salarii între 2000-3000 lei au constituit 23 procente. În acest context doar 5 procente din totalul locurilor de muncă vacante oferă salarii de până la 2000 lei.

Totodată din totalul numărului de șomeri luați la evidență de către agenție la data de 30 iunie curent, 11603 persoane erau din localități rurale, iar locurile de muncă vacante în acest sector constituiau 1836 de locuri din numărul toatal de posturi vacante.

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe parcursul ultimilor ani, meseria de cusătoreasă rămâne a fi cea mai solicitată de către angajatori. Numărul acestora la finele perioadei de referință constituia 17 la sută din numărul locurilor vacante în evidență, iar numărul șomerilor care dețineau această meserie era de un procent.

Totodată, se atestă o insuficiență de specialiști în medicină, învățământ și administrația publică. La fel, pe piața forței de muncă este lipsă de operatori în sectorul de producție, legători filoane și cabluri, operatori în telecomuncicații, confecționeri în industria textilă, conducători de troleibuz, etc.

Pe parcursul ultimilor ani numărul locurilor vacante înregistrate în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă este în creștere iar spectrul de meserii s-a diversificat.