Un raport al comisiei parlamentare de modificare a legilor cu privire la suicid provoacă critici din partea experților. Linia Verde Pentru Prevenirea Suicidului www.pentruviata.md își exprimă indignarea și îngrijorarea cu privire la modul superficial de abordare a subiectului prevenirii suicidului în Raportul aprobat pe 5 iulie în Parlament.

Potrivit experților Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului, raportul comisiei speciale pentru elaborarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului nu corespunde recomandărilor internaționale de abordare a prevenirii suicidului la nivel de stat, acesta conținând un extras din poziții, opinii, subiecte și probleme importante în societate, unele fiind conexe prevenirii suicidului, iar altele deloc.

De asemenea, organizația atrage atenția că raportul iese în afara scopului inițial al Comisiei de a analiza situația în jurul ”jocurilor morții”, prezentând superficial și tangențial referire la acestea și măsurile de combatere pe durată lungă. Conform sesizării Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului jocurile continuă, dar nefiind un subiect public în vogă, rămân în afara intervențiilor care ar fi trebuit să reiasă din recomandările raportului.

„Raportul conține  mituri și clișee inadmisibile în abordarea subiectului suicidului, care, de exemplu, incriminează  suicidul prin utilizarea termenului ”a comite”, susține mitul că o singură cauză poate contribui la suicid sau  jonglează cu o listă de factori de risc care sunt numite greșit cauze”, consideră experții.

În opinialor, raportul nu menționează importanța promovării valorilor prietenoase prevenirii suicidului, precum valoarea și respectul necondiționat al fiecărui individ, grija, empatia etc. și nici nu prezintă nivelul de inițiere a actorilor cel puțin în bazele suicidologiei ca să poate servi drept referință la conținutul acestuia.

Reprezentanții Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului solicită revizuirea stilului de abordare a domeniului și adoptarea unei abordări empatice a subiectului, inclusiv în lucru și în prezentările în Parlament, Guvern, Ministere, societate civilă. Având în vedere faptul că în spatele tuturor datelor stau oamenii suferinzi, care se confruntă cu realitățile complexe în jurul fenomenului suicidului, se solicită abținerea de la jonglare publică cu informații și concluzii superficiale, neprietenoase principiilor prevenirii suicidului, ce denaturează realitățile în jurul fenomenului: de la mențiune publică în orice context a metodelor și locurilor de suicid, de la interpretarea unilaterală și superficială a fenomenului suicidului, cât și a datelor statistice.