Câțiva socialiști au adus, la sediul Curții Constituționale coroane de flori „pentru veșnica pomenire a Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești”. Anterior, Curtea Constituțională a constatat că această lege este depășită de timp.

Amintim că pe 4 iunie, Curtea Constituțională a examinat sesizarea a șapte deputați PL, care au cerut să se constate că obligativitatea utilizării limbii ruse, precum și traducerea documentelor și actelor publice în această limbă ar contraveni Constituției.Curtea Constituțională a admis parțial sesizarea deputaților liberali. Potrivit deciziei, limba rusă rămâne a fi limbă de comunicare interetnică, iar Curtea poate să verifice constituționalitatea legilor adoptate până la intrarea în vigoare a Constituției. Totodată, Curtea a constatat că Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti este depășită și nu corespunde realității actuale.