Guvernul a examinat, dar nu a susținut proiectul de lege privind modificarea Codului electoral în vederea organizării alegerilor în circumscripțiile electorale uninominale în două tururi de scrutin, transmite IPN. Proiectul constituie o inițiativa legislativă a unui grup de deputați.

Precum s-a menționat în cadrul ședinței Executivului, Constituția țării stabilește că sistemul electoral se reglementează prin lege organică. Prin Hotărârea din 27 mai 1998, Curtea Constituțională a stabilit că: „Parlamentul este unicul organ în măsură să adopte orice tip de scrutin sau modalitate de atribuire a mandatelor de deputat. Astfel, rămâne la discreția organului legislativ să decidă care sistem electoral să fie aplicat: majoritar, proporțional sau mixt”.

Curtea Constituțională relevă, în același context, că opțiunea pentru o variantă sau alta și consfințirea ei în legea electorală depind de situația social-politică din țară, de nivelul de dezvoltare a sistemului politic din societate, de problemele , pe care și le propune pentru soluționare.

De asemenea, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a menționat că opțiunea pentru unul sau două tururi de scrutin constituie o chestiune de oportunitate politică, aflată la discreția organului legislativ, ținând cont de standardele democratice și de reflectarea cât mai fidelă a opțiunii alegătorului.

Totodată, în cadrul ședinței Guvernului s-a reamintit că, la inițierea proiectului de lege, nu s-a ținut cont de recomandările Comisiei de la Veneția, potrivit cărora proiectele de lege pentru modificarea legislației ce reglementează sistemul electoral urmează a fi înaintate în Parlament pentru examinare cu cel puțin un an înainte de desfășurarea scrutinului.